TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ CHO MỤC TIÊU MỚI

Công ty CP Dịch vụ Bảo vệ Ninh Thuận cần tuyển dụng nhân viên bảo vệ tuổi từ 25-50 làm việc tại các mục tiêu Điện Năng lượng và các mục tiêu trung tâm thành phố, ca trực 12/24 hoặc 24/24 mức lương từ 3 triệu đến 5 triệu/ tháng/người, làm việc sau 3 tháng […]

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BẢO VỆ

Từ ngày 20/03/2019-20/04/2019 Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Ninh Thuận cần tuyển nhân viên bảo vệ có độ tuổi 20 đến 50 làm việc tại các mục tiêu bảo vệ Điện Năng lượng Mặt trời, các công trình xây dựng, kho, khách sạn.. với mức lương khởi điểm từ 3,5 triệu đến […]

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BẢO VỆ

Từ ngày 20/03/2019-20/04/2019 Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Ninh Thuận cần tuyển nhân viên bảo vệ có độ tuổi 20 đến 50 làm việc tại các mục tiêu bảo vệ Điện Năng lượng Mặt trời, các công trình xây dựng, kho, khách sạn.. . với mức lương khởi điểm từ 3,5 triệu […]

Mua BHYT cho nhân viên bảo vệ

Từ tháng 04/2019 Công ty Bảo vệ Ninh Thuận sẽ lập danh sách mua BHYT và BHTT cho nhân viên bảo vệ đã làm việc trên 3 tháng tại công ty nhằm đảm bảo quyền lợi cho anh em trong việc khám chữa bệnh. Quản lý mục tiêu sẽ lập danh sách từng mục tiêu […]