TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BẢO VỆ

Từ ngày 20/03/2019-20/04/2019 Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Ninh Thuận cần tuyển nhân viên bảo vệ có độ tuổi 20 đến 50 làm việc tại các mục tiêu bảo vệ Điện Năng lượng Mặt trời, các công trình xây dựng, kho, khách sạn.. với mức lương khởi điểm từ 3,5 triệu đến […]

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BẢO VỆ

Từ ngày 20/03/2019-20/04/2019 Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Ninh Thuận cần tuyển nhân viên bảo vệ có độ tuổi 20 đến 50 làm việc tại các mục tiêu bảo vệ Điện Năng lượng Mặt trời, các công trình xây dựng, kho, khách sạn.. . với mức lương khởi điểm từ 3,5 triệu […]