Giữa lúc tình hình dịch covid 19 đang diễn biến phức tạp, cả nước đang gồng mình lên chống lại đại dịch. Tuân thủ theo chỉ đạo ” Chống dịch như chống giặc” của nhà nước đề ra Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ Ninh Thuận đã thực hiện sát sao, nghiêm túc về công tác phòng chống dịch tại các mục tiêu của công ty bảo vệ. Các nhân viên với tinh thần cảnh giác cao với dịch bệnh đã nghiêm túc thực hiện để bảo vệ vùng an toàn cho quý khách hàng yên tâm công tác và sản xuất.

Bảo vệ tiến hành công tác kiểm tra thân nhiệt, rửa tay xác khuẩn cho CBCNV vào dự án làm việc
Nhân viên bảo vệ kiểm tra thân nhiệt cho công nhân trước khi vào làm việc

2 thoughts on “CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH CỦA NHÂN VIÊN BẢO VỆ NINH THUẬN

 1. Read My Post Here says:

  In purchase to be productive at acquiring and also
  marketing antique furnishings you should first be actually able
  to understand how to determine vintage furniture worths.

  Just before you begin purchasing ancient household furniture, you have to
  first possess knowledge regarding the various kinds of household furniture that are actually actually thought about
  antiques. This features understanding concerning brands or even the title
  of the individual who crafted fantastic furnishings in as well as concerning
  One hundred years ago.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *