Từ tháng 04/2019 Công ty Bảo vệ Ninh Thuận sẽ lập danh sách mua BHYT và BHTT cho nhân viên bảo vệ đã làm việc trên 3 tháng tại công ty nhằm đảm bảo quyền lợi cho anh em trong việc khám chữa bệnh.

Quản lý mục tiêu sẽ lập danh sách từng mục tiêu có nhân viên bảo vệ có đủ thời gian làm việc tại công ty theo qui định.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *